FOTOWOLTAIKA

  

 www.facebook.com/fotowoltaikawpytaniach/

 

Zastanawiasz się co zrobić aby rachunki za prąd były znacznie niższe
lub żeby nawet całkowicie uwolnić się od płacenia za energie elektryczną ?
Chciałbyś mieć własne niezawodne źródło prądu
,a może myślisz o zarabianiu na sprzedaży energii elektrycznej ?

Przy obecnym rozwoju techniki  plany  te  można  bez trudu zrealizować.

Możliwe jest to dzięki fotowoltaice – najskuteczniejszej metodzie
produkcji energii elektrycznej ze światła
słonecznego.

 W Polsce rozwój  domowych  systemów fotowoltaicznych był do tej pory  
blokowany głównie przez brak odpowiednich uregulowań prawnych i podatkowych.
Znacząca zmiana nastąpiła w ostatnich dwóch latach dzięki wprowadzeniu
Nowelizacji Prawa Energetycznego ,która jest skutkiem narzucania przez
Unię Europejską odpowiednich norm dotyczących stosowania odnawialnych
źródeł energii . Dla przeciętnego Kowalskiego chcącego zbudować swoją
własną mikroinstalację  fotowoltaiczną ( do 40kW) najistotniejszymi  zmianami są :

- brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej
  celem odsprzedaży energii elektrycznej do sieci przez
  osobę fizyczną nie będącą  przedsiębiorcą
- zniesiona została również konieczność ubiegania się o
  koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej
- Zakłady Energetyczne zostały zobowiązane do    zakupu
  prądu od wytwórcy energii elektrycznej z mikroinstalacji
- koszt instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi
  operator systemu dystrybucyjnego
- przyłączenie do sieci odbywa się w większości przypadków
  tylko na zasadzie zgłoszenia złożonego w przedsiębiorstwie
  energetycznym
- ustalono stawki gwarantowane za kwh po jakich operator
  będzie odkupywał do wytwórcy nadwyżki  prądu

Dodatkowym wsparciem dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych
podłączonych do sieci elektroenergetycznej  ma być  tzw. opomiarowanie
netto (net-metering) czyli rozliczenie z tytułu różnicy między ilością
energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci w danym półroczu odbywający się na podstawie umowy
sprzedaży.Przy takim rozliczeniu , na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego
, od ilości energii w kwh  zakupionej przez właściciela domu wyposażonego w
instalację fotowoltaiczną  odejmowana będzie ilość energii wyprodukowanej i
oddanej do sieci. W przypadku powstania nadwyżki  można ją będzie sprzedać do
Zakładu Energetycznego lub pozostawić sobie na następne okresy rozliczeniowe.

Oczywiście to jednak czy będziemy zarabiać na sprzedaży prądu do sieci lub czy
tylko produkowany prąd pokrywać będzie nasze potrzeby zależy od mocy instalacji
fotowoltaicznej na jaką się zdecydujemy biorąc pod uwagę nasze możliwości techniczne
i finansowe .Typowa 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3000 kWh , a poprawnie
wykonana instalacja o mocy 3 kW wyprodukuje rocznie  ok.2800 kWh .

 Zanim jednak zdecydujemy się na zamontowanie  instalacji fotowoltaicznej w naszym
domu warto poznać podstawowe informacje o zasadach jego działania . Głównym elementem
naszej elektrowni jest moduł  fotowoltaiczny , który przekształca energię promieniowania
słonecznego bezpośrednio  na prąd stały. Najbardziej typowy moduł fotowoltaiczny ma
wymiary : 1,63 m x 1 m  i moc  250 Wp , dlatego też moduły łączy się w zestawy celem
osiągnięcia pożądanej mocy. Do zbudowania najbardziej popularnego zestawu o mocy 3000W
potrzebujemy 12 modułów fotowoltaicznych .Wytworzony prąd trafia następnie do inwertera
(falownika) , który przekształca energię elektryczną  prądu stałego na energię elektryczną
prądu zmiennego o napięciu 230V zasilającego nasze domowe odbiorniki  lub odprowadzanego
do sieci .

Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez naszą instalację zależy w dużej mierze od
intensywności promieniowania słonecznego padającego na panele fotowoltaiczne oraz czasu
nasłonecznienia ( długości dnia ) .
Istotny wpływ ma również poprawność projektu i wykonawstwa instalacji . Najbezpieczniej
jest powierzyć dobór i montaż zestawu fotowoltaicznego  instalatorowi posiadającemu
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych.
Przed podjęciem decyzji  o montażu instalacji należy upewnić się czy posiadamy odpowiednią
powierzchnię dachu zorientowaną na południe . Zamontowanie modułów o łącznej mocy 3 kW
wymaga ok. 24 metrów kwadratowych wolnej powierzchni . Alternatywnym rozwiązaniem jest
montaż modułów w połowie na wschód a w drugiej połowie na zachód lub postawienie konstrukcji
wolnostojącej na gruncie . Bezwzględnie należy unikać też zacienienia paneli przez drzewa,
budynki lub kominy gdyż prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytwarzanej energii elektrycznej.
Cechą charakterystyczną modułów fotowoltaicznych jest ujemny współczynnik  temperaturowy .
Oznacza to , że im niższa temperatura otoczenia tym większa jest wytwarzana moc , czyli
najwięcej energii produkować w chłodny słoneczny dzień.
W odróżnieniu od elektrowni wiatrowych instalacja fotowoltaiczna nie posiada elementów ruchomych ,
które się z czasem zużywają , wiec jest praktycznie bezobsługowa , a wykonana z dobrych komponentów również bezawaryjna .
Standardowa gwarancja na moduły fotowoltaiczne udzielana jest na ukres 10 lat , natomiast większość
producentów gwarantuje spadek wydajności modułów nie większy jak 15% w ciągu 25 lat eksploatacji .

dostawcy

Copyright © 2022 REMEX II Kalety

wykonanie: GTECH.pl