Zabezpieczenia instlacji PV

Myśląc o elektrowni słonecznej ma się często przed oczami tylko moduły PV. Typowa elektrownia fotowoltaiczna jest jednak bardziej rozbudowana i składa się m.in. z modułów fotowoltaicznych, rozdzielnic z zabezpieczeniami DC, przekształtników, rozdzielnic   AC – przystosowanych do podłączenia do sieci energetycznej, specjalnych przewodów i elementów łączących oraz konstrukcji wsporczych.
Instalacja fotowoltaiczna ze względu na swoją konstrukcję i usytuowanie jest poważnie narażona na przepięcia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna, jak też na uszkodzenia w wyniku indukowanych przepięć spowodowanych przez pobliskie wyładowania atmosferyczne. W celu ochrony drogich urządzeń, przede wszystkim falowników DC/AC i modułów fotowoltaicznych, stosuje się w zakresie ochrony przed skutkami przepięć specjalne ograniczniki przepięć na
prąd DC. Zarówno moduły fotowoltaiczne, jak też falowniki DC/AC, są bardzo czułe na przepięcia i łatwo mogą ulec uszkodzeniu, a koszt ich wymiany czy naprawy jest wysoki i na czas naprawy powoduje wyłączenie instalacji. W Niemczech firmy ubezpieczeniowe wymagają instalowania ograniczników przepięć w instalacjach fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW jako warunek zawarcia umowy ubezpieczeniowej,w Polsce nie ma jeszcze jednolitej polityki w tym zakresie: niektóre firmy ubezpieczeniowe nie zauważają problemu, inne wyłączają swoją odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia lub też ograniczają swoją odpowiedzialność do stosunkowo niewielkiej kwoty. Ogólnie zaleca się jednak, aby każda instalacja PV była zabezpieczona przed przepięciami.

W oferowanych przez nas instalacjach fotowoltaicznych stosujemy nastepujące zabezpieczenia :

Po stronie prądu stalego DC :

- uziemienie konstrukcji generatora

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- zabezpieczenie nadprądowe w przypadku trzech i więcej stringów

- wyłacznik główny DC jeśli nie wystepuje w inwerterze

Po stronie prądu zmiennego :

- zabezpieczenie nadprądowe

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe

 

dostawcy

Copyright © 2022 REMEX II Kalety

wykonanie: GTECH.pl